Tự động thu hút khách hàng bằng viral, tự động trả lời comment và báo giá inbox, tự động gửi tin nhắn tiếp thị hàng loạt.


Chỉ mất 30s để bắt đầu tạo bot với rất nhiều tính năng


Tags: